Letná škola mladých vedcov

„Letná škola mladých vedcov” je projekt zameraný na rozvoj vedeckého vzdelávania. Cieľom  tohto projektu je umožniť vybraným žiakom základných škôl z celého Slovenska nahliadnuť do tajov vedy. Účastníci letnej školy získajú nové skúseností a komplexné poznatky z oblasti chémie, biológie, fyziky, programovania a IT prostredníctvom zážitkového vzdelávania pod vedením vedcov priamo na vybraných ústavoch Slovenskej akadémie vied. Žiaci…

Alternatíva – Centrum nezávislého života: Tranzitný program „Zo školy do života“

Alternatíva – Centrum nezávislého života Tranzitný program „Zo školy do života“ Tranzitný program podporuje mladých ľudí so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením na ich ceste za samostatnosťou. Služba je realizovaná v rámci Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Lučenec. Do tranzitného projektu sú zapojení mladí ľudia, ktorí končia odborné učilištia alebo odchádzajú z centier pre deti a rodiny. V…

Rozvojový program „Train the Trainer“

Train the Trainer je rozvojový neakreditovaný program pre stredoškolských učiteľov a vysokoškolských pedagógov, ktorého cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností. Ide o sériu tréningov mäkkých zručností (napr. sociálna inteligencia, manažment času, prezentačné a facilitačné zručnosti, kreativita atď.), postavenú na 6-8 tréningových jednotkách, pričom každý tréning trvá od 90 do 120…

Kvalita v kariérovom poradenstve

Projekt Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve má za cieľ zaviesť systém riadenia kvality do všetkých segmentov kariérového poradenstva. Na základe analýzy zavedených systémov riadenia kvality kariérového poradenstva v európskych krajinách boli navrhnuté štandardy kvality pre individuálnych kariérových poradcov, ako aj pre organizácie poskytujúce kariérové poradenstvo. K prijatým štandardom spracovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a…

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach: Veľtrh vysokých škôl

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach Veľtrh vysokých škôl Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach začalo s organizovaním študentského veľtrhu v roku 2014 s cieľom sprostredkovať žiakom stredných škôl z východného Slovenska priamy kontakt s predstaviteľmi slovenských univerzít a zamestnávateľov. V roku 2019 sa podujatia zúčastnilo vyše 1100 žiakov tretieho a štvrtého ročníka zo 14 stredných škôl na východnom Slovensku. Účastníci veľtrhu sa mali…

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: Kariérna cesta UMB

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Kariérne cesta UMB Poslaním Kariérneho centra UMB je sprostredkovať študentom kontakt so zamestnávateľmi, podporovať ich v procese hľadania zamestnania a ponúkať aktivity, ktoré prispejú k ich osobnostnému rozvoju a kariérovému napredovaniu. Situácia vo svete a na Slovensku v roku 2020 neumožnila z dôvodu pandémie COVID-19 sprostredkovať tento…

Individuálne online zážitkové kariérové poradenstvo

Online štúdio v rámci projektu Kariérny Kompas poskytuje inovatívny a interaktívny priestor pre zážitkové kariérové poradenstvo na diaľku. Individuálne konzultácie prinášajú zážitok pri hľadaní potenciálu, povolania a ďalšieho kariérového smerovania ľuďom z pohodlia domova z rôznych kútov Slovenska, ako aj Slovákom žijúcim v zahraničí. Online štúdio využíva interaktívne prvky – dáva priestor na prácu s…

Podpora technického a kariérového vzdelávania v regióne Podpoľanie

Projekt podporuje zvyšovanie technických vedomostí a zručností jeho účastníkov v spolupráci s tromi regionálnymi strojárenskými spoločnosťami. Cieľom projektu je pripraviť mladých ľudí na povolania, ktoré sú vyžadované regionálnym trhom práce. V rámci projektu boli zrealizované štyri hlavné aktivity: 1) „Technické projektové dni“ doplnené exkurziami u partnerov projektu, 2) Vzdelávanie „Voľba povolania” pre kariérových poradcov a dva workshopy…

Mareena: Kariérové poradenstvo a podpora pre cudzincov v čase pandémie

Mareena Kariérové poradenstvo a podpora pre cudzincov v čase pandémie Jednou z hlavných priorít občianského združenia Mareena sa v čase pandémie COVID-19 stala pomoc a podpora cudzincov v oblasti kariérového poradenstva, keďže časť klientov prišla v tomto období o prácu. Jednou z prvých aktivít bolo zmapovanie situácie a potrieb klientov. Na základe zistených informácií zapojila…

Nexteria: Rozvojové programy pre mladých ľudí

Nexteria Rozvojové programy pre mladých ľudí Nexteria je nezisková organizácia, ktorá už 13 rokov rozvíja aktívnych mladých ľudí na Slovensku a prepája ich s firmami, organizáciami a verejným sektorom. Cez profesijné rozvojové programy Nexteria Leadership Academy (3-ročný offline program) a Nexteria Lab (2-týždňový online program), aj cez kvalitné kariérno-vzdelávacie eventy Night of Chances organizácia vedie…

Profesia: Príručka pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením

Profesia Príručka pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením Spoločnosť Profesia prostredníctvom programu „Výpomoc so srdcom“ pracuje na zvyšovaní šancí ľudí so zdravotným znevýhodnením uplatniť sa na trhu práce – získať prácu a udržať si ju. Za týmto účelom vytvorila spoločnosť v roku 2021 praktickú príručku pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením na základe sérii kvalitatívnych rozhovorov s…

Živá knižnica a Deň príležitostí

Živá knižnica ponúka študentom stredných škôl možnosť stretnúť sa s jednotlivými povolaniami netradičným spôsobom. Metóda Živých kníh vytvára priestor pre neformálny rozhovor medzi čitateľmi (študentmi) a knihami (predstaviteľmi jednotlivých profesií). Čitateľmi sa stali tretiaci stredných škôl z Trstenej, Tvrdošína a Nižnej. Knihy rozprávali príbehy o svojom kariérnom raste, dôvodoch výberu svojho zamestnania a čitatelia sa mali možnosť…

Kurz úspešného brigádnika

Cieľom Kurzu úspešného brigádnika je pomôcť mladým ľuďom spoznať samých seba, získať zručnosti potrebné pri vstupe na pracovný trh, ako aj prvé pracovné príležitosti, skúsenosti a kontakty v regióne. Mladí ľudia sa učia vybrať si vhodnú brigádu, vyhľadávať voľné pracovné pozície, napísať správne životopis a motivačný list, aktívne sa prezentovať pred potenciálnymi zamestnávateľmi. Kurz prepája svet mladých…

Chceš pracovať pre trh práce alebo pre úrad práce?

Iniciatíva Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom má podobu stretnutia výchovných poradcov, rodičov a žiakov končiacich ročníkov základných škôl, ktoré sa odohráva raz ročne v novembri. Žiaci a výchovní poradcovia získavajú informácie o požiadavkách trhu práce, možnostiach duálneho vzdelávania a stredných odborných školách zapojených do tohto programu. Žiaci zároveň zábavnou formou spoznávajú profesie dneška, profesie,…

Od A po Z o poradenstve pre voľbu povolania pre žiakov ZŠ

Komplexné poradenstvo zamerané na voľbu povolania pod názvom „Od A po Z o poradenstve pre voľbu povolania pre žiakov ZŠ“ je jednou z poskytovaných  odborných poradenských služieb na ÚPSVaR vo Zvolene. Ide o cyklus interaktívnych poradenských aktivít so žiakmi ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ, ktorého zámerom je sprístupniť žiakom informácie potrebné v procese prípravy na výkon budúceho povolania. Služba sa…

Kariérové poradenstvo pre základné školy trochu inak

Cieľom poradenskej aktivity ÚPSVaR v Trebišove je pomôcť žiakom posledných ročníkov základných škôl spoznať samých seba. Pre tento účel sú v skupinách hravou formou aplikované dve poradenské metódy – balón (sebapoznanie) a kvet (mapovanie kompetencií). Výsledok tejto aktivity by mal následne žiakom pomôcť s výberom strednej školy. K sebareflexii ich motivuje fakt, že sa o ich…

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora: Podpor svoj odbor

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Súťaž „Podpor svoj odbor“ Podpor svoj odbor je súťažno-vzdelávacia aktivita určená žiakom stredných odborných škôl s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním a žiakom základných škôl. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa rozhodla spustiť súťaž v reakcii na pokles záujmu mladých ľudí o štúdium na stredných odborných školách s poľnohospodárskym a potravinárskym…