Zborník „Národná cena kariérového poradenstva 2023“ - Slovensko

Zbierka obsahuje prehľad všetkých súťažných príspevkov prihlásených do slovenskej edície Národnej ceny kariérového poradenstva v roku 2023.

Zborník „Národná cena kariérového poradenstva 2023“ - Česká republika

Zbierka obsahuje prehľad všetkých súťažných príspevkov prihlásených do českej edície Národnej ceny kariérového poradenstva v roku 2023.

Zborník „National Career Guidance Awards 2023“

Spoločné kompendium víťazných príspevkov z Národnych cien kariérového poradenstva 2023 v Českej republike, Lotyšsku, Srbsku, Poľsku a na Slovensku.

Zborník „Národná cena kariérového poradenstva 2022“ - Slovensko

Zbierka obsahuje prehľad všetkých súťažných príspevkov prihlásených do slovenskej edície Národnej ceny kariérového poradenstva v roku 2022.

Zborník „Národná cena kariérového poradenstva 2022“ - Slovensko

Zbierka obsahuje prehľad všetkých súťažných príspevkov prihlásených do slovenskej edície Národnej ceny kariérového poradenstva v roku 2022.

Zborník „Národná cena kariérového poradenstva 2022“ - Česká republika

Zbierka obsahuje prehľad všetkých súťažných príspevkov prihlásených do českej edície Národnej ceny kariérového poradenstva v roku 2022.

Zborník „Národná cena kariérového poradenstva 2021“ - Slovensko

Zbierka obsahuje prehľad všetkých súťažných príspevkov prihlásených do slovenskej edície Národnej ceny kariérového poradenstva v roku 2021.

Zborník „Národná cena kariérového poradenstva 2021“ - Česká republika

Zbierka obsahuje prehľad všetkých súťažných príspevkov prihlásených do českej edície Národnej ceny kariérového poradenstva v roku 2021.

Zborník „National Career Guidance Awards 2021“

Spoločné kompendium víťazných príspevkov z Národnych cien kariérového poradenstva 2021 v Českej republike, Lotyšsku, Srbsku a na Slovensku. 

Zborník „National Career Guidance Awards 2020“

Spoločné kompendium víťazných príspevkov z Národnych cien kariérového poradenstva 2020 v Českej republike, Maďarsku, Lotyšsku, Srbsku a Slovensku. 

Zborník „Národná cena kariérového poradenstva 2020“ - Slovensko

Zbierka obsahuje prehľad všetkých súťažných príspevkov prihlásených do slovenskej edície Národnej ceny kariérového poradenstva v roku 2020.

Zborník „Národná cena kariérového poradenstva 2020“ - Česká republika

Zbierka obsahuje prehľad všetkých súťažných príspevkov prihlásených do českej edície Národnej ceny kariérového poradenstva v roku 2020.