Mareena

Kariérové poradenstvo a podpora pre cudzincov v čase pandémie

Jednou z hlavných priorít občianského združenia Mareena sa v čase pandémie COVID-19 stala pomoc a podpora cudzincov v oblasti kariérového poradenstva, keďže časť klientov prišla v tomto období o prácu.

Jednou z prvých aktivít bolo zmapovanie situácie a potrieb klientov. Na základe zistených informácií zapojila Mareena do svojich iniciatív dobrovoľníkov, ktorí sprevádzali ľudí v procese hľadania práce. Vybraní dobrovoľníci boli zaškolení na prácu s klientmi prostredníctvom vytvoreného manuálu, ktorý popisoval základné princípy a pravidlá spolupráce, ako aj obsahovú náplň jednotlivých stretnutí. Prínosom služby bol individualizovaný prístup, šitý na mieru konkrétnym potrebám jednotlivých klientov. Okrem toho sa Mareena pustila do organizovania webinárov na témy súvisiace s uplatnením sa na pracovnom trhu a do informovania cudzincov žijúcich na Slovensku o opatreniach súvisiacich s pandémiou.

Z obáv o zvýšené ataky začala Mareena na sociálnych sieťach pozitívne komunikovať prínos tých cudzincov, ktorí pracovali počas pandémie v prvej línii. Mareena taktiež iniciovala vytvorenie koordinačnej skupiny mimovládnych organizácií poskytujúcich služby pre cudzincov žijúcich na Slovensku.

Viac informácií: www.mareena.sk