Kariérové poradenstvo a pomoc pre cudzincov v čase pandémie

Jednou z hlavných priorít občianského združenia Mareena sa v čase pandémie COVID-19 stala pomoc a podpora cudzincov v oblasti kariérového poradenstva, keďže časť klientov prišla v tomto období o prácu.

Jednou z prvých aktivít bolo zmapovanie situácie a potrieb klientov. Na základe zistených informácií zapojila Mareena do svojich iniciatív dobrovoľníkov, ktorí sprevádzali ľudí v procese hľadania práce. Okrem toho sa Mareena pustila do organizovania webinárov na témy súvisiace s uplatnením sa na pracovnom trhu a do informovania cudzincov žijúcich na Slovensku o opatreniach v súvislosti s pandémiou.

Z obáv o zvýšené ataky začala Mareena na sociálnych sieťach pozitívne komunikovať prínos tých cudzincov, ktorí pracovali počas pandémie v prvej línii. Mareena taktiež iniciovala vytvorenie koordinačnej skupiny mimovládnych organizácií poskytujúcich služby pre cudzincov žijúcich na Slovensku.

Viac informácií: https://mareena.sk/