Gymnázium Pavla Horova Michalovce – Veľtrh vysokých škôl

„Veľtrh vysokých škôl”, organizovaný Gymnáziom Pavla Horova v Michalovciach, ponúkol žiakom stredných škôl jedinečnú príležitosť stretnúť sa so zástupcami vysokých škôl (29 fakúlt), troch veľkých spoločností a dvoch študentských agentúr.

Žiaci si na základe týchto stretnutí urobili prehľad o možnostiach štúdia po maturite a uplatnení sa na trhu práce. Počas dňa sa konali zaujímavé prednášky a workshopy, žiaci sa mohli zapojiť do rôznych súťaží či vyskúšať si moderné technológie (napr. virtuálna realita). Akcie sa zúčastnilo 1 103 žiakov  tretieho a štrvrtého ročníka zo 14 stredných škôl z východného Slovenska. Veľtrh bol organizovaný už po šiestykrát.

Viac informácií: https://www.gphmi.sk/