Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

Veľtrh vysokých škôl

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach začalo s organizovaním študentského veľtrhu v roku 2014 s cieľom sprostredkovať žiakom stredných škôl z východného Slovenska priamy kontakt s predstaviteľmi slovenských univerzít a zamestnávateľov.

V roku 2019 sa podujatia zúčastnilo vyše 1100 žiakov tretieho a štvrtého ročníka zo 14 stredných škôl na východnom Slovensku. Účastníci veľtrhu sa mali v rámci jednotlivých stánkov možnosť stretnúť so zástupcami 29 slovenských fakúlt univerzít, 3 veľkých obchodných spoločností a 2 študentských agentúr. Získali tak cenné kontakty, podporné materiály a lepší prehľad o študijných a pracovných príležitostiach po ukončení strednej školy. Okrem samotného veľtrhu boli pre žiakov pripravené aj interaktívne súťaže, kvízy a zaujímavé prednášky a workshopy na rôzne témy, ako napríklad úvod do programovania či predstavenie technológie virtuálnej reality.

Veľtrh je unikátny tým, že ho organizuje a celý koordinuje tím angažovaných pedagógov a odborných zamestnancov gymnázia.

Viac informácií: https://www.gphmi.sk/