All4Science – Letná škola mladých vedcov

„Letná škola mladých vedcov” je projekt zameraný na rozvoj vedeckého vzdelávania. Cieľom  tohto projektu je umožniť vybraným žiakom základných škôl z celého Slovenska nahliadnuť do tajov vedy.

Účastníci letnej školy získajú nové skúseností a komplexné poznatky z oblasti chémie, biológie, fyziky, programovania a IT prostredníctvom zážitkového vzdelávania pod vedením vedcov priamo na vybraných ústavoch Slovenskej akadémie vied. Žiaci pracujú v malých skupinách, čím sa u nich takisto rozvíja tímová spolupráca.

Stimulom pre rozbehnutie projektu sa stal dlhodobý nedostatočný záujem žiakov základných a stredných škôl o technické a prírodné vedy. Vzdelávanie detí v týchto oblastiach je pre potenciálny rozvoj slovenskej ekonomiky dôležité, keďže môže žiakov neskôr priviesť k záujmu o inovácie.  

Viac informácií: https://www.all4science.sk/en/