Alternatíva – Centrum nezávislého života: Tranzitný program zo školy do života

Tranzitný program „Zo školy do života” podporuje mladých ľudí so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením na ich ceste za samostatnosťou.

Služba je realizovaná v rámci Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Lučenec. Zapojení sú do nej mladí ľudia, ktorí končia odborné učilištia, alebo odchádzajú z Centier pre deti a rodiny. V rámci programu sú povzbudzovaní k odhaľovaniu svojich silných stránok a jedinečností, o ktoré sa môžu v budúcnosti oprieť. Služba ich podporuje v tom, aby dokázali hľadať vo svojom okolí tzv. podporujúce osoby – ľudí, ktorí im môžu byť oporou aj v ďalších fázach ich života. Vedení sú k tomu, aby vedeli na pohovoroch odprezentovať samých seba a aby dokázali reagovať na otázky týkajúce sa ich znevýhodnenia. 

Viac informácií: https://alternativacentrum.sk/tranzitny-program-zo-skoly-do-zivota/