Alternatíva - Centrum nezávislého života

Tranzitný program "Zo školy do života"

Tranzitný program podporuje mladých ľudí so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením na ich ceste za samostatnosťou. Služba je realizovaná v rámci Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Lučenec.

Do tranzitného projektu sú zapojení mladí ľudia, ktorí končia odborné učilištia alebo odchádzajú z centier pre deti a rodiny. V rámci programu sú títo mladí ľudia braní ako rovnocenní partneri v spolupráci. Sú povzbudzovaní k odhaľovaniu svojich silných stránok a jedinečností, o ktoré sa môžu v budúcnosti oprieť. Služba ich podporuje v tom, aby vo svojom okolí dokázali hľadať tzv. podporujúce osoby – ľudí, ktorí im môžu byť oporou aj v ďalších fázach ich života. Účastníci programu sú taktiež podporovaní v tom, aby sa na pohovoroch dokázali odprezentovať a reagovať na otázky týkajúce sa ich znevýhodnenia. 

Tranzitný program je jedinečný individuálnym prístupom ku každému klientovi a zároveň tým, že sa rešpektujú hranice poradenského vzťahu – za mladých ľudí nie je robené nič, s čím by si dokázali pomôcť sami. Charakter podpory závisí od konkrétnych potrieb účastníkov – kam sa chcú dostať, príp. čo sa potrebujú na svojej ceste naučiť. 

Viac informácií: wwww.alternativacentrum.sk