Nexteria

Rozvojové programy pre mladých ľudí

Nexteria je nezisková organizácia, ktorá už 13 rokov rozvíja aktívnych mladých ľudí na Slovensku a prepája ich s firmami, organizáciami a verejným sektorom.

Cez profesijné rozvojové programy Nexteria Leadership Academy (3-ročný offline program) a Nexteria Lab (2-týždňový online program), aj cez kvalitné kariérno-vzdelávacie eventy Night of Chances organizácia vedie mladých ľudí k osobnostnému rozvoju. Rozvojové programy sú určené študentom, ktorí vnímajú, že im na škole chýba prax a kontakt s odborníkmi z praxe, lektormi a mentormi a tiež so študentmi z iných odborov.

Hlavný rozvojový program Nexteria Leadership Academy je zostavený z kurzov, workshopov, diskusíí, mentoringu a projektov v praxi. Veľká sieť špičkových odborníkov, lektorov, mentorov aj firiem a organizácií prináša zúčastneným študentom výnimočný a mimoriadne kvalitný program, vďaka ktorému získavajú cenné skúsenosti a zručnosti. Organizácia sa pri realizácii všetkých rozvojových programov a aktivít riadi internými etickými normami.

Viac informácií: www.nexteria.sk