Profesia

Príručka pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením

Spoločnosť Profesia prostredníctvom programu „Výpomoc so srdcom“ pracuje na zvyšovaní šancí ľudí so zdravotným znevýhodnením uplatniť sa na trhu práce – získať prácu a udržať si ju.

Za týmto účelom vytvorila spoločnosť v roku 2021 praktickú príručku pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením na základe sérii kvalitatívnych rozhovorov s uchádzačmi o zamestnanie aj personalistami. Unikátnosť príručky spočíva najmä v tom, že odporúčania zohľadňujú vnímanie a skúsenosti personalistov, ako aj najčastejšie nedorozumenia a chyby na strane uchádzačov. Popisuje 5 dôležitých krokov, ktoré hľadanie a získanie práce zahŕňa.

Príručka je verejnosti dostupná bezplatne na www.sosrdcom.sk. Príručka bola navyše podporená rozsiahlou propagačnou kampaňou, ktorá pozostávala zo série kariérových videí a inšpiratívnych videopríbehov ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí si úspešne našli pracovné uplatnenie. Cieľom Profesie do roku 2025 je, aby si cca 50 % uchádzačov so zdravotným znevýhodnením našlo prácu cez portál profesia.sk