Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Súťaž "Podpor svoj odbor"

Podpor svoj odbor je súťažno-vzdelávacia aktivita určená žiakom stredných odborných škôl s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním a žiakom základných škôl. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa rozhodla spustiť súťaž v reakcii na pokles záujmu mladých ľudí o štúdium na stredných odborných školách s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním. 

Cieľom súťaže bolo jednak zaujímavou a nenútenou formou predstaviť poľnohospodárske a potravinárske odbory na stredných odborných školách, rozšíriť vedomosti žiakov základných škôl o profesiách v tomto priemyselnom odvetví, ako aj podporiť kreativitu a iniciatívnosť žiakov stredných odborných škôl. V prvej časti súťaže mali žiaci stredných odborných škôl vytvoriť trojminútové videá o svojom učebnom odbore a krátku videovizitku o sebe. Tieto videá následne pozerali a hodnotili triedne kolektívy žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl pod vedením svojho kariérového poradcu alebo triedneho učiteľa. Autori najlepšie hodnotených videí boli ocenení na záverečnej konferencii. Ocenenie taktiež získali najaktívnejšie triedne kolektívy zo základných škôl.

Výnimočnosť súťaže spočíva v tom, že jej vzdelávací a propagačný obsah vytvárajú sami žiaci stredných odborných škôl, ktorí tak rozvíjajú svoju kreativitu a posilňuje sa u nich pocit profesijnej identity.

Viac informácií: https://podporodbor.sk/