Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora: Súťaž „Podpor svoj odbor“

Podpor svoj odbor je súťažno-vzdelávacia aktivita určená študentom stredných odborných škôl s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním a žiakom základných škôl.

Cieľom súťaže je: 1) zaujímavo predstaviť poľnohospodárske a potravinárske odbory na stredných odborných školách, 2) obohatiť poznatky žiakov základných škôl o povolaniach v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, 3) uľahčiť žiakom základných škôl rozhodovanie, kde študovať po ukončení deviateho ročníka.

V prvej časti súťaže vytvoria stredoškoláci krátke videá v trvaní do 3 minút na určenú tému, ako aj krátku videovizitku autora súťažného videa. V druhej časti realizujú triedne kolektívy žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl “videoochutnávku“ odborov – vyberajú a hodnotia najzaujímavejšie videá. Najaktívnejšie triedne kolektívy a ich kariérni poradcovia sú na záver ocenení. 

Viac informácií: https://podporodbor.sk/