Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kariérne cesta UMB

Poslaním Kariérneho centra UMB je sprostredkovať študentom kontakt so zamestnávateľmi, podporovať ich v procese hľadania zamestnania a ponúkať aktivity, ktoré prispejú k ich osobnostnému rozvoju a kariérovému napredovaniu.

Situácia vo svete a na Slovensku v roku 2020 neumožnila z dôvodu pandémie COVID-19 sprostredkovať tento kontakt a podporu formou veľtrhov práce, workshopov a prednášok v prezenčnej forme. Kariérne centrum UMB sa preto rozhodlo vziať všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať aj počas náročnejšieho obdobia, na online Kariérnu cestu UMB. Toto podujatie sa stalo dištančnou verziou rokmi overeného podujatia Mesiac kariéry a osobného rozvoja.

Účastníci Kariérnej cesty UMB dostali príležitosť zastaviť sa vo virtuálnom svete na štyroch zastávkach: životopis, motivačný list, pohovor a osobný rozvoj. Na každej z týchto zastávok mohli získať neoceniteľné informácie, rady a tipy nielen od tímu Kariérneho centra UMB, ale takisto od kariérových poradcov, recruiterov a personalistov z nadnárodných spoločností. Projekt účastníkom rozšíril kompetencie v oblasti riadenia vlastnej kariéry a pomocou online testov a ďalších aktivít ich nasmeroval na cestu sebapoznávania. Na konci podujatia získal každý účastník prístup k video materiálu s názvom „Tisíce možností, stovky smerov, desiatky ciest a len jedno vysnívané povolanie“, ktorý bol vytvorený s cieľom zlepšenia profesijnej orientácie študentov.

Jedinečnosť tohto projektu spočívala v online prepojení spoločností ponúkajúcich pracovné príležitosti s ich potenciálnymi zamestnancami aj v čase eliminácie osobných kontaktov. Zamestnanci oddelení ľudských zdrojov sa záujemcom prihovárali každý týždeň a ponúkali nielen webináre, ale aj konzultácie životopisov a motivačných listov. Oboznámili ich s fungovaním spoločnosti, firemnou kultúrou, priebehom pohovorov a výberových procesov. Počas webinárov mali účastníci možnosť vyskúšať si aj pohovor s personalistami „nanečisto“.

Ukážky online vzdelávacích aktivít pre študentov nájdete na stránke https://www.youtube.com/user/UMBvBB/videos