organizátor súťaže

Centrum Euroguidance na Slovensku je súčasťou celoeurópskej siete (35 členských krajín), ktorá umožňuje vzájomnú inšpiráciu medzi poradenskými systémami v jednotlivých krajinách a podporuje rozvoj služieb kariérového poradenstva prostredníctvom výmeny príkladov dobrej praxe. Sieť Euroguidance zároveň podporuje mobilitu v Európe za účelom vzdelávania sa a odbornej prípravy. Slovenské centrum pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie (program Erasmus+) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Videovizitky

12 rokov súťaže na slovensku

192
prihlásených príspevkov
63
ocenených
950
účastníkov konferencií
7
zapojených európskych krajín