O súťaži

Národná cena kariérového poradenstva predstavuje jedinečnú príležitosť pre poskytovateľov kariérového poradenstva na Slovensku zviditeľniť svoju prácu, získať cennú spätnú väzbu od odborníkov a načerpať mnoho inšpirácii pre svoj ďalší rozvoj. 

Súťaž je ale predovšetkým o prepájaní poradcov a budovaní komunity ľudí, ktorým záleží na kariérovom poradenstve a ktorí vytrvalo pracujú na zvyšovaní kvality a dostupnosti služieb kariérového poradenstva.

Kto sa môže do súťaže zapojiť?

13 rokov súťaže na Slovensku

Národná cena kariérového poradenstva začala ako malá iniciatíva v roku 2009 s cieľom zozbierať a oceniť príklady dobrej poradenskej praxe. Dnes je jednou z kľúčových akcií slovenského Euroguidance centra a stala sa každoročným míľnikom vo vývoji poradenskej komunity na Slovensku.

212

prihlásených príspevkov

67

ocenených

1000+

účastníkov konferencií

5

zapojených európskych krajín

Základné princípy

Identifikácia dobrej praxe

Súťaž každoročne ponúka možnosť spoznať inšpiratívne aktivity a služby kariérového poradenstva na Slovensku a ľudí, ktorí za nimi stoja. Všetky príspevky sú následne prezentované pred domácou i zahraničnou poradenskou komunitou.

Uznanie

Každý súťažný príspevok je hodnotený odbornou komisiou zloženou z rešpektovaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva. Zapojené organizácie teda získajvajú cennú spätnú väzbu. Na záverečných konferenciách sú tie najinšpiratívnejšie príspevky verejne ocenené.

Inšpirácia

Súťaž je postavená na ochote poskytovateľov poradenstva zdieľať svoje skúsenosti a know-how so slovenskými i zahraničnými kolegami. Zapojené organizácie tak prispievajú k skvalitňovaniu poradenských služieb a rozvíjaniu celého poradenského systému.

Komunita

Výročné konferencie, na ktorých sú odovzdané ocenenia, sú zavŕšením súťaže a poskytujú platformu na hľadanie "spriaznených duší", nadväzovanie nových partnerstiev a prepájanie odborníkov v rámci slovenskej i európskej poradenskej komunity.

Rôznorodosť súťažných príspevkov

Do súťaže sa prihlasujú organizácie s rôznymi typmi príspevkov – od kariérovej výchovy pre žiakov cez služby kariérového poradenstva pre znevýhodnené skupiny na trhu práce až po rozvojové programy pre samotných kariérových poradcov. Súťažné príspevky každoročne potvrdzujú, ake rôzne podoby môže mať kariérové poradenstvo.

Referencie

Pre mladú organizáciu, akou je tá naša, znamenalo ocenie v súťaži spätnú väzbu zo strany odbornej spoločnosti a zároveň nám to potvrdilo, že to čo robíme má zmysel. Vďaka oceneniu sme mali následne možnosť nadviazať množstvo partnerstiev a rozvinúť nové aktivity.
1607886943349
Matúš Jarolín
Future Generation Europe
Národná cena mi dala možnosť prezentovať výsledky mojej práce a dať do povedomia a spropagovať aj poradenské aktivity, ktoré realizujeme na úrade práce. Dostalo sa mi uznania a otvorili sa mi nové možnosti v oblasti poskytovania kariérového poradenstva.
Peťo foto 1
Peter Csóri
ÚPSVaR Banská Štiavnica
Byť súčasťou Národnej ceny kariérového poradenstva bola inšpiratívna skúsenosť. Vďaka tejto súťaži som mala možnosť spoznať zaujímavých ľudí a zároveň sa dozvedieť o rôznych programoch, ktoré sa realizujú po celom Slovensku.
Alexandra Kello
Alexandra Kello
Kreatívne myslenie
Súťaž je každoročne skvelou príležitosťou prezentovať novinky a pokrok v kariérovom poradenstve pred kolegami. Za niekoľko rokov fungovania sa etablovala medzi odbornou verejnosťou a radi sa jej pravidelne zúčastňujeme.
veronika-zibrinyiova
Veronika Zibrinyiová
Univerzitné poradenské centrum UPJŠ

Súťaž v médiách

Článok TASR (október 2021)

Ceny za kariérne poradenstvo získali Profesia, Nexteria i úrad práce

Čítať viac

Správy RTVS (október 2019)

Reportáž o Národnej cene kariérového poradenstva 2019 (24:40).

Čítať viac

Správy TA3 (október 2019)

Reportáž "Kariére sa bude venovať väčšia pozornosť. Poradcom zvýšili počet hodín"

Čítať viac

Rádiožurnál (október 2019)

Reportáž o Národnej cene kariérového poradenstva 2019 (18:30)

Čítať viac

Článok SME (október 2019)

Článok "Kariérnemu poradenstva sa na školách venuje viac času"

Čítať viac

Kontaktujte nás

Telefón

+421 2 209 22 280

Adresa

Križkova 9, 811 04 Bratislava