Online štúdio v rámci projektu Kariérny Kompas poskytuje inovatívny a interaktívny priestor pre zážitkové kariérové poradenstvo na diaľku.

Individuálne konzultácie prinášajú zážitok pri hľadaní potenciálu, povolania a ďalšieho kariérového smerovania ľuďom z pohodlia domova z rôznych kútov Slovenska, ako aj Slovákom žijúcim v zahraničí. Online štúdio využíva interaktívne prvky – dáva priestor na prácu s poradenskými kartami, predmetmi, myšlienkovými mapami a podobne.

Konzultácia sa dá absolvovať aj cez mobil, klient sa nechá jednoducho sprevádzať. Po poradenskom stretnutí sú klientovi graficky spracované a zaslané výstupy, aby mal z čoho čerpať a s čím pracovať medzi stretnutiami.

Viac informácií: http://www.kariernykompas.sk/