Národná cena kariérového poradenstva 2024 – výzva na prihlasovanie

Centrum Euroguidance Slovensko spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vyhlasujú 16. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva na Slovensku. Partnermi súťaže sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Kto sa môže prihlásiť?

Jednotlivci a organizácie pôsobiace v oblasti rozvoja zručností, kariérovej výchovy a kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých.

Prečo sa do súťaže prihlásiť?
  • možnosť zviditeľniť seba a svoju prácu pred širšou poradenskou komunitou
  • nadviazanie nových partnerstiev a výmena skúseností
  • získanie spätnej väzby od odbornej poroty zloženej z rešpektovaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva
  • všetky zapojené organizácie a jednotlivci budú mať možnosť predstaviť svoj príspevok počas konferencie a v zborníku zo súťaže
Čo je možné prihlásiť?
  • služby kariérového poradenstva a kariérovej výchovy pre mládež a dospelých
  • jednorazové aktivity (napr. tréning, výcvik, deň otvorených dverí, atď.)
  • publikácie, záverečné práce a výsledky výskumov
  • poradenské nástroje a metódy
  • národné a medzinárodné projekty v oblasti kariérového poradenstva, kariérového vzdelávania a rozvoja zručností
Ako sa prihlásiť?

Na prihlásenie príspevku do súťaže stačí vyplniť registračný formulár a vyplnený ho poslať spolu s prílohami na adresu euroguidance@saaic.sk najneskôr do 30. júna 2024. Formulár nájdete na odkaze nižšie.