Národná cena kariérového poradenstva

Národná cena kariérového poradenstva začala ako malá iniciatíva Euroguidance centier na Slovensku a v Českej republike v roku 2009 s cieľom zozbierať a oceniť príklady dobrej poradenskej praxe. Dnes je Národná cena kariérového poradenstva jednou z kľúčových akcií slovenského Euroguidance centra a stala sa každoročným míľnikom vo vývoji poradenskej komunity na Slovensku.

Vďaka Národnej cene kariérového poradenstva máme každý rok príležitosť spoznať a oceniť inšpiratívne služby a aktivity v oblasti kariérového poradenstva a ľudí, ktorí za nimi stoja. Zmyslom iniciatívy nie je len samotné ocenenie. Národná cena kariérového poradenstva predstavuje predovšetkým možnosť pre poradcov, odborníkov a inštitúcie, ktorí neúnavne pracujú na skvalitnení a zlepšení dostupnosti služieb kariérového poradenstva, zviditeľniť seba a svoju prácu.
174
Prihlásených príspevkov
58
Ocenených
950
Účastníkov konferencií
7
Zapojených európskych krajín.


Slávnostné konferencie, ktoré sú spojené s vyhlasovaním víťazov a odovzdávaním cien, sú skvelou príležitosťou pre sieťovanie, nachádzanie „spriaznených duší“ a tiež pre hľadanie inšpirácie a nových nápadov pre vlastnú prax. Všetky prihlásené príspevky dostávajú priestor v rámci veľtrhu a v zborníku zo súťaže, takže účastníci majú šancu prezentovať sa i širšiemu odbornému publiku.

Na konferenciách sa už tradične spájame s českým Euroguidance centrom a ocenenými z českej obdoby súťaže. Okrem Slovenska a Českej republiky sa Národná cena kariérového poradenstva pravidelne uskutočňuje aj v Srbsku, Maďarsku a Lotyšsku, v minulosti sa ceny odovzdávali aj v Litve a Bulharsku, čím cena získava európsky rozmer.

Medzi partnerov súťaže patria každoročne Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Slávnostné odovzdávanie cien prebieha za účasti predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak sa chcete stať súčasťou príbehu rozvíjania kariérového poradenstva na Slovensku a pridať svoj príspevok do mozaiky príkladov dobrej praxe, neváhajte a prihláste sa.Prečo sa prihlásiť?

Byť súčasťou Národnej ceny kariérového poradenstva bola inšpiratívna skúsenosť. Vďaka tejto súťaži som mala možnosť spoznať zaujímavých ľudí a zároveň sa dozvedieť o rôznych programoch, ktoré sa realizujú po celom Slovensku. Zároveň mi súťaž umožnila nadviazať spoluprácu s niekoľkými organizáciami.

Alexandra Kello, in in s.r.o. Víťaz Národnej ceny kariérového poradenstva 2017

Pre mladú organizáciu, akou je tá naša, znamenala Národná cena kariérového poradenstva nesmiernu spätnú väzbu zo strany odbornej spoločnosti a zároveň ocenenie, ktoré nám naznačilo, že to, čo robíme s projektom Mini-Erasmus má zmysel. Vďaka cene NCKP sme mali následne možnosť nadviazať množstvo partnerstiev a rozvinúť nové aktivity, ktoré naše projekty posunuli ďalej. Bez NCKP by sa nám to nikdy nepodarilo.

Matúš Jarolín, predseda organizácie Future Generation Europe Víťaz Národnej ceny kariérového poradenstva 2016

Národná cena mi dala možnosť prezentovať výsledky mojej práce a dať do povedomia a spropagovať aj poradenské aktivity, ktoré realizujeme na úrade práce. Dostalo sa mi uznania a otvorili sa mi nové možnosti v oblasti poskytovania kariérového poradenstva.

Peter Csóri, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Víťaz Národnej ceny kariérového poradenstva 2017