Medzinárodná mobilita

„Erasmus pre mňa znamenal krok do neznáma, vykročenie z mojej zóny komfortu. Bol to dobrovoľný skok do ľadovej vody, kde sa človek inštinktívne učí plávať. Silná motivácia, chuť žiť inak, učiť sa, objavovať, akceptovať, tolerovať a bojovať boli počiatočnými predpokladmi pre toto dobrodružstvo.

Povedzme si úprimne, kultúrny šok, jazyková bariéra či predsudky boli nástrahy, ktoré bolo potrebné zdolať. A potom sa z vás stane iný človek...“

Zo Slovenska vycestovalo na mobilitu v rokoch 2017-2019 10 788 VŠ študentov.

Počet študentiek a študentov, ktorí majú záujem o vycestovanie na zahraničný pobyt, každým rokom narastá. Pobyt v zahraničí, či už študijný, dobrovoľnícky alebo pracovný, môže byť v živote mladého človeka skutočným míľnikom. Odborný a osobný rast, zmena v náhľade na iné kultúry, väčšia pracovná uplatniteľnosť, väčšia sebadôvera a istota, že si vie poradiť aj v zložitých situáciách – to všetko sú nepopierateľné prínosy zahraničnej skúsenosti. Pozitívne zmeny súvisiace s medzinárodnou skúsenosťou trvajú aj roky po pobyte v zahraničí.

Mladý človek


Som mladý človek a zaujímam sa o pobyty v zahraničí

Poradcovia/koordinátori


Pracujem s mladými ľuďmi so záujmom o pobyty v zahraničí