Národná cena kariérového poradenstva 2023

Centrum Euroguidance Slovensko spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vyhlasujú 15. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva na Slovensku.  Partnermi súťaže sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prečo sa do súťaže zapojiť?

Kto sa môže do súťaže prihlásiť?​

Čo je možné do súťaže prihlásiť?

Aké sú kritéria hodnotenia?

*Služby/aktivity prihlásené do predchádzajúcich ročníkov môžu znovu súťažiť len v prípade, že boli zásadnejšie inovované.
**Geograficky musí byť súťažný príspevok viazaný na Slovenskú republiku, avšak môže byť realizovaný aj v spolupráci s partnermi z iných krajín

Harmonogram súťaže

Ako sa prihlásiť?

Vyplnením a poslaním prihlášky vrátane príloh na emailovú adresu euroguidance@saaic.sk najneskôr do 30. júna 2023.