Národná cena kariérového poradenstva 2024

Centrum Euroguidance Slovensko spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vyhlasujú 16. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva na Slovensku. Partnermi súťaže sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Prečo sa do súťaže zapojiť?

Kto sa môže do súťaže prihlásiť?​

Čo je možné do súťaže prihlásiť?

Aké sú kritéria hodnotenia?

* Služby/aktivity prihlásené do predchádzajúcich ročníkov môžu znovu súťažiť len v prípade, že boli zásadnejšie inovované.
** Geograficky musí byť súťažný príspevok viazaný na Slovenskú republiku, avšak môže byť realizovaný aj v spolupráci s partnermi z iných krajín.

Harmonogram súťaže

*** Termín záverečnej konferencie bude upresnený začiatkom leta 2024.

Ako sa prihlásiť?

Vyplnením a poslaním prihlášky vrátane príloh na emailovú adresu euroguidance@saaic.sk najneskôr do 30. júna 2024.