KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI

Časopis „Kariérové poradenstvo v teórii a praxi“ je pravidelne vydávané odborné periodikum na Slovensku a v Českej republike zamerané výlučne na oblasť kariérového poradenstva.

Časopis vychádza dvakrát do roka a prináša odborné články o rôznych oblastiach kariérového poradenstva a kariérovej výchovy, rozhovory s rešpektovanými odborníkmi a akademikmi, recenzie publikácií a správy z uskutočnených podujatí.

VYDAVATEĽ

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
Euroguidance centrum
Križkova 9
811 04 Bratislava
Tel.: 02/209 222 81, -02
euroguidance@saaic.sk

ISSN: 1338-8231
Vychádza dvakrát ročne ako elektronická publikácia.

REDAKTORI

PhDr. Štefan Grajcár
Mgr. Mária Jaššová
Ing. Jozef Detko
Mgr. Petr ChalušĎakujeme Dr. Štefanovi Grajcárovi za entuziazmus a pomoc pri príprave časopisu.

Pokyny pre autorov

Obsahové a formálne kritériá príspevkov. Prevziať pokyny