Národná cena kariérového poradenstva 2019 – víťazov ocenila samotná ministerka školstva

Už po jedenástykrát sa na Slovensku odovzdávali ocenenia v súťaži Národná cena kariérového poradenstva organizáciám a ľuďom, ktorí vytrvalo pracujú na skvalitňovaní a zlepšovaní dostupnosti služieb kariérového poradenstva. Národnú cenu kariérového poradenstva organizuje centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Partnermi súťaže sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Záverečná konferencia, spojená s odovzdaním ocenení, sa uskutočnila 24. októbra 2019 a zúčastnila sa jej aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martina Lubyová. „Počas môjho mandátu sme výrazne posilnili výchovné a kariérové poradenstvo v školách. Skúsenosti ukazujú, že dostupné kariérové poradenstvo pre dospelých dokáže motivovať občanov k účasti na celoživotnom vzdelávaní" uviedla ministerka a zároveň vyzdvihla dôležitosť neustáleho skvalitňovania a sprístupňovania služieb kariérového poradenstva čo najširšej verejnosti.

Zvyšovanie kvality a dostupnosti služieb kariérového poradenstva je motívom súťaže Národná cena kariérového poradenstva. Rok 2019 potvrdil, že sa ponuka služieb kariérového poradenstva na Slovensku neustále rozširuje a posúva sa k štandardom vo vyspelých európskych krajinách. Tohtoročných 20 súťažných príspevkov predstavuje širokú paletu služieb kariérového poradenstva. Kariérový servis pre žiakov, pomoc pre cudzincov s uplatnením sa na slovenskom trhu práce, poradenstvo pre ženy po materskej dovolenke či projekt zameraný na reintegráciu ľudí so zdravotným postihnutím. Kariérové poradenstvo má skutočne mnoho podôb.

Odborná porota vybrala päť prihlásených aktivít, ktorým sa rozhodla na konferencii udeliť ocenenia:

Mareena, o.z.
Program kariérového poradenstva pre cudzincov žijúcich na Slovensku

Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
Týždeň rozvoja kariérnych a sociálno-komunikačných kompetencií

Univerzitné poradenské centrum, UPJŠ v Košiciach
E-learning „Moja kariéra”

Zuzana Nichtová a Rebecca Murray
Triedy plné budúcnosti

Soňa Mertová
Nakopni sa!

Združenie pre kariérového poradenstvo a rozvoj kariéry, udelilo cenu organizácii Človek v ohrození za projekt „Podpora mladých a sociálne vylúčených Rómov na trhu práce“.

Slávnostnej konferencie sa zúčastnilo vyše 100 odborníkov a praktikov v oblasti kariérového poradenstva, tvorcov politík, predstaviteľov firiem, vzdelávacích organizácií i personálnych agentúr. Okrem prezentácií príkladov dobrej praxe zo Slovenska poskytlo Euroguidance na konferencii priestor aj pre inšpiratívne príklady z ďalších európskych krajín. Prezentujúci z Českej republiky, Maďarska, Srbska a Lotyšska potvrdili, že za inšpiráciami sa oplatí chodiť aj za hranice.

Blogy o všetkých prihlásených príspevkov nájdete na odkaze https://rozvojkariery.sk/category/dobra-prax

Anotácie všetkých súťažných príspevkov [na stiahnutie]