Konferencia Národna cena kariérového poradenstva 2023


Na Slovensku sa každoročne koná súťaž Národná cena kariérového poradenstva, v rámci ktorej sú oceňované tie najinšpiratívnejšie počiny v oblasti kariérového poradenstva. Súťaž organizuje slovenské Centrum Euroguidance spoločne s partnermi: Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Do 15. ročníka súťaže sa zapojilo 30 organizácií naprieč celým Slovenskom. Prihlásené príspevky aj v tomto roku potvrdili, aké rôzne podoby môže mať kariérové poradenstvo – od kariérovej výchovy a rozvojových programov pre žiakov cez kariérové poradenstvo a rozvoj pre dospelých, projekty zamerané na podporu ľuďom zo znevýhodneného prostredia až po vzdelávanie samotných poskytovateľov kariérového poradenstva. Viac o prihlásených aktivitách sa dočítate v Anotáciách príspevkov.

Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnej konferencii, ktorá sa usktutoční 5. októbra 2023 v Primaciálnom paláci v Bratislave.
Program

8:30 – 9:00Registrácia
9:00 – 9:30 Otvorenie konferencie
9:30 – 10:30Veľtrh súťažných príspevkov
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:00 Európske inšpirácie - prezentácie ocenených príspevkov zo zahraničia
12:00 – 13:00 Slávnostná ceremónia a odovzdanie ocenení
13:00 – 15:00 Obed a networking

Registrácia je otvorená do 30. septembra.

Účasť na konferencii je bezplatná.Partnermi súťaže sú Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.