V októbri budú odovzdané ocenenia v oblasti kariérového poradenstva

Na Slovensku sa každoročne koná súťaž Národná cena kariérového poradenstva, v rámci ktorej sú oceňované tie najinšpiratívnejšie počiny v oblasti kariérového poradenstva. Súťaž organizuje slovenské Centrum Euroguidance spoločne s partnermi – Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. 

Do 15. ročníka súťaže sa zapojilo 31 organizácií naprieč celým Slovenskom. Prihlásené príspevky aj v tomto roku potvrdili, aké rôzne podoby môže mať kariérové poradenstvo – od kariérovej výchovy a rozvojových programov pre žiakov cez kariérové poradenstvo a rozvoj pre dospelých, projekty zamerané na podporu ľuďom zo znevýhodneného prostredia až po vzdelávanie samotných poskytovateľov kariérového poradenstva. Viac o prihlásených aktivitách sa dočítate v Anotáciách príspevkov.

Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnej konferencii, ktorá sa usktutoční 5. októbra 2023 v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Registrácia na podujatie je otvorená do 30. septembra. 

Kvôli obmedzenej kapacite je účasť limitovaná na 2 ľudí za organizáciu.

Program konferencie

08:30

09:00

Registrácia

09:00

09:30

Otvorenie konferencie

09:30

10:30

Veľtrh príspevkov

10:30

11:00

Coffee break

11:00

12:00

Európske inšpirácie – prezentácie ocenených príspevkov zo zahraničia

12:00

13:00

Slávnostná ceremónia a odovzdanie ocenení

13:00

15:00

Obed a networking