Zmena charakteru práce a zručností v digitálnom veku

Manažér sociálnych médií, prevádzkovateľ Airbnb, influencer, špecialista na optimalizáciu webových stránok, vývojár aplikácií, vodič Uberu, inžinier vyvíjajúci autonómne autá, tvorca podcastov a prevádzkovateľ dronov; to sú len niektoré zo zamestnaní, ktoré pred 10 rokmi neexistovali. Čo sa stane v budúcnosti? Čo budú robiť dnešné desaťročné deti, keď budú mať 25 rokov? Aké pracovné pozície zaniknú, aké sa vytvoria a prečo? Aké nové zručnosti budú na pracovnom trhu potrebné? Aké nové formy práce vznikajú?

Euroguidance centrum prináša slovenský preklad štúdie “The changing nature of work and skills in the digital age”, ktorá sa týmto zásadným otázkam venuje. Štúdiu vydalo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej únie v roku 2019. Je rozdelená do 4 kapitol:

  • 1. Vplyv technológií na trh práce
  • 2. Digitálne a nonkognitívne zručnosti v novom svete práce
  • 3. Nové formy práce v EÚ
  • 4. Štruktúra pracovných miest na regionálnej úrovni v EÚ
  • Stiahnuť publikáciu Zmena charakteru práce a zručností v digitálnom veku [ pdf ]