Študijná návšteva vo Zvolene

Slovenské Euroguidance centrum privítalo v máji 2024 na Slovensku návštevu z Česka. Jej cieľom bolo zdieľať si skúsenosti a získať inšpirácie z rôznych prostredí, v ktorých nachádzajú priestor aj služby kariérového poradenstva.

Návšteva sa konala vo Zvolene v troch rôznych organizáciách, čo účastníkom poskytlo širší pohľad na služby kariérového poradenstva v rôznych kontextoch. Zároveň sa zúčastnila konferencie Kariérové poradenstvo 2024, ktorú zorganizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

Študijná návšteva sa začala v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene, ktorá sa podelila o to, ako možno realizovať kariérovú výchovu a poradenstvo so žiactvom naprieč ročníkmi.

Pokračovala na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, kde nám predstavili portfólio nástrojov a služieb, ktoré poskytujú žiactvu základných a stredných škôl.

Na záver sme spoznali príbeh, ktorý sa ukrýva za modelovou školou Alma, ktorú povedie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Tešíme sa príležitosti opäť raz zdieľať dobrú prax medzi krajinami a tešíme sa na ďalšie možnosti, ktoré prinesie spolupráca medzi slovenským a českým centrom Euroguidance.