Kariérové poradenstvo pre utečencov – informačné zdroje

Koncom februára vypukla na Ukrajine vojna, pred ktorou utekajú milióny ľudí do susediacich krajín vrátane Slovenska. Okrem strechy nad hlavou a pocitu bezpečia potrebujú utečenci v novom prostredí takisto podporu pri hľadaní práce a živobytia.

Keďže sa v sieti Euroguidance dlhodobo venujeme témam mobility a migrácie, prinášame prehľad informačných zdrojov v slovenčine i angličtine pre kariérové poradenstvo pre utečencov.

Informačné portály a nástroje pre utečencov

  • Informácie o zamestnávaní ľudí z Ukrajiny sú v prehľadnej podobe zverejnené na stránke www.profesia.sk (v ukrajinčine), mic.iom.sk (v slovenčine, angličtine a ruštine), istp.sk (v slovenčine, ukrajinčine aj angličtine) a na špecializovanom portáli ukraineslovakia.sk (v angličtine a ukrajinčine)
  • Informácie pre utečencov o zamestnávaní na Slovensku zverejňuje aj Liga za ľudské práva prostredníctvom informačného balíčka Refugee Labour Kit a série podcastov Migračný kompas.
  • Pri príprave štandardizovaného CV a zaznamenaní pracovných skúseností a zručností pomôže utečencom platforma Europass.
  • Psychologické poradenstvo pre ľudí utekajúcich pred vojnou poskytuje Liga za duševné zdravie, ktorá v súvislosti s vojnou na Ukrajine zverejnila Veľký psychologický manuál.

Vzdelávacie a metodické materiály pre poradcov

Webináre