Mini Cross-Border Seminár: Poradenstvo prekračujúce hranice


Cezhraničný seminár, organizovaný centrami Euroguidance v Českej republike, Poľsku a na Slovensku, je zameraný na prepájanie poradcov a výmenu dobrej poradenskej praxe a skúseností v regióne česko-poľsko-slovenského pohraničia.

Na seminári budeme spoločne hľadať odpovede na otázky:
  • Ako predstaviť tému zahraničnej mobility žiakom či záujemcom o zamestnanie?
  • Aké poradenské aktivity im ponúkať?
  • Ako preniesť inšpiráciu z okolitých krajín do svojej každodennej práce?

Súčasťou seminára budú interaktívne workshopy a diskusie na vybrané témy v oblasti poskytovania poradenstva a propagácie mobility.

Chcete sa dozvedieť, čo všetko v regióne funguje, a zdieľať svoju prax a skúsenosti? Prihláste sa a nechajte sa inšpirovať.

Komu je seminár určený:
  • regionálnym neziskovým organizáciám
  • riaditeľom a pracovníkom škôl (výchovní poradcovia, školskí psychológovia)
  • pedagogicko-psychologickým poradniam
  • pracovníkom úradov práce (vrátane EURES poradcov)Program

9:30 – 10:00Registrácia
10:00 – 10:30 Privítanie a úvodné slovo
10:30 – 12:00 World café – diskusia v menších skupinách na témy:
• Budovanie sietí spolupráce
• Mobilita - Šanca pre mladých
• Mobilita - Príležitosť pre poradcov
• Zručnosti pre budúcnosť
• Posilnenie aktívnej roly klienta
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 Workshopy
Európa - festival príležitostí - výmena skúseností na tému informačných a poradenských aktivít a propagácie mobility. Organizácie z Česka a Slovenska predstavia inovatívne spôsoby, ako oslovovať ľudí a informovať ich o možnostiach v oblastiach štúdia, práce či dobrovoľníctva.
Za hranice môjho sveta - workshop zameraný na podporu záujmu ľudí o mobility. Spoločne preskúmame vlastné motivácie, výhrady a očakávania spojené s pobytmi v zahraničí a ako ich využiť pri práci s našimi klientmi.
14:30 – 15:00 Záverečné stretnutie a vyhodnotenie diskusných skupín
15:00 – 16:00 Sieťovanie

Účasť na konferencii je bezplatná.

Seminár sa uskutoční v slovenskom/českom jazyku. Tlmočenie poľských príspevkov bude zabezpečené

Registrácia je otvorená do 5. júna 2019