Seminár Cross Border 2019: Skills for the Future


Medzinárodný seminár Cross Border sa v roku 2019 uskutoční v slovinskom meste Bled. Zmyslom seminára je prepájanie poradcov, tvorcov politík a odborníkov v oblasti kariérového poradenstva a výmena príkladov dobrej poradenskej praxe v regióne strednej Európy a Balkánu. Témou tohtoročného seminára sú „Zručnosti pre budúcnosť“.

Počas dvoch dní seminára sa v jednotlivých blokoch predstaví vyše 12 medzinárodných lektorov, ktorý interaktívnou formou predstavia svoje skúsenosti a prax v oblasti rozvoja kľúčových zručností pre budúcnosť. Súčasťou seminára bude aj kultúrny program s príležitosťou na nadväzovanie cezhraničných kontaktov a partnerstiev.

Ak sa témou rozvoja zručností profesne zaoberáte, Euroguidance centrum Vám ponúka účasť na seminári s preplatením všetkých nákladov (cestovné, stravné, ubytovacie náklady, účastnícky poplatok).

O výsledkoch výberu budeme informovať v priebehu februára 2019.