Rodinné stretnutie s kariérovým poradenstvom


Ako zmenilo rodičovstvo Váš pohľad na prácu? Akú školu a povolanie si želáte pre svoje deti a ako si svoju budúcnosť predstavujú ony? Príďte sa v rodinnej zostave zamyslieť spolu s kariérovými poradkyňami nad príležitosťami, ktoré máte na trhu práce ako rodičia a ako so svojim dieťaťom rozvíjať svoje i jeho silné stránky. Pozývame do Monsters cafe and bar všetkých rodičov a ich školopovinné deti na interaktívny workshop, kde budeme spoločne hľadať možnosti, kedy škola i práca dáva zmysel. Vstup voľný!

Čo ponúkame:

  • Spoločné rozvíjanie silných stránok rodičov i detí
  • Priestor pre rodičov na reflektovanie svojej práce
  • Aktivity pre deti posilňujúce ich sebaobraz

Miesto na workshope si rezervujte na: maria.jassova@saaic.sk
Počet miest je obmedzený.


Tešia sa na Vás Lenka Martinkovičová a Maja Jaššová