Zimná škola kariérového poradenstva 2019


2. ročník Zimnej školy kariérového poradenstva organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci so slovenským centrom Euroguidance a Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre v dňoch 6.-7. decembra 2019 v Nitre.

Čo je to Zimná škola kariérového poradenstva?

Odborná akcia pre všetkých, ktorí sa pohybujú v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. V programe je kladený dôraz na praktické prístupy a nástroje – aby si každý účastník zo zimnej školy odniesol niečo pre vlastnú prax. V tomto roku je program naozaj bohatý a prináša aj inšpirácie zo zahraničia: írsky model kariérového vzdelávania, naratívny koučing a interaktívne workshopy.Program

PIATOK 6. DECEMBER

14:00 – 15:00
 • Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť – postrehy z konferencie IAEVG v Bratislave (Štefan Grajcár, ZKPRK)
 • Mentoring v kariérovom poradenstve (Tomáš Šprlák, ZKPRK)
 • Čo by sme dopriali deťom v kariérovom poradenstve? (Lenka Martinkovičová, VÚDPAP)
15:00 – 15:30 Coffee break
14:00 – 15:00
 • Prehľad prístupov ku kariérovej výchove v 11 krajinách EÚ (Ladislav Ostroha, Euroguidance centrum)
 • Interaktívna prednáška s Carol Guildea: „Úvod do poradenského prístupu z perspektívy celej školy“ (“An Introduction to a Whole School Guidance Framework: The Irish Model”) Carol Guildea je programovou koordinátorkou v írskom Národnom centre poradenstva vo vzdelávaní (NCGE), kde je zodpovedná za koordináciu programov zameraných na rozvoj poradenských politík a postupov v postprimárnom vzdelávaní. Postprimárnemu vzdelávaniu sa venuje aj ako výskumníčka na Dublin City University. Predtým ako nastúpila do NCGE pôsobila v pozícii kariérovej poradkyne na viacerých stredných školách v Írsku. Na Zimnej škole kariérového poradenstva predstaví unikátny prístup pri plánovaní, dizajne a implementácii programov kariérového poradenstva na školách („Whole School Guidance Approach“). Účastníkom bude zároveň ponúknutá praktická ochutnávka cvičení a metód, ktoré sú súčasťou rámca „Whole School Guidance“
  Prednáška bude simultánne tlmočená do slovenského jazyka.
18:00Večera a networking

SOBOTA 7. DECEMBER

9:00 – 9:30 Interatívna prednáška s Yvorom Broerom: „Čo je kľúčové pre profesionalitu poradcu?“ („What is key in being professional counsellor?“)
Prednáška bude simultánne tlmočená do slovenského jazyka.
Paralelné workshopy:
9:30 – 12:30
 • Narrative coaching approach to counselling (Yvor Broer)
  Workshop bude prebiehať v anglickom jazyku bez tlmočenia
 • Podpora kariérového poradenstva pre žiakov na školách – ako pracovať s učiteľmi a žiakmi (Dana Sklenářová a Pavla Frnková z Centra vzdělávaní všem)
  Workshop bude prebiehať v českom jazyku.
  CVV získalo Národnú cenu kariérového poradenstva v ČR v roku 2018.
12:30 – 13:00 Coffee break
Paralelné workshopy vybraných ocenených v Národnej cene kariérového poradenstva 2019:
13:00 – 14:30
 • Mareena Majka Jaššová, Katarína Štukovská
 • Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach Veronika Zibrínyiová, Zuzka Kožárová
14:30Uzatvorenie

Účasť je bezplatná pre členov ZKPRK/SKPRK, aktívnych účastníkov Týždňa kariéry a Národnej ceny kariérového poradenstva.

Registrácia je otvorená do 1. decembra.