Rodina a škola – sme na jednej lodi


Euroguidance centrum na Slovensku organizuje v spolupráci s českou vzdelávacou a poradenskou organizáciou EKS praktický seminár "Rodina a škola - sme na jednej lodi", ktorý je určený predovšetkým poradcom zo sektoru školstva.

Do rozhodovania o budúcej vzdelávacej a kariérovej dráhe žiakov a študentov vstupujú viacerí aktéri, pričom kariéroví poradcovia na školách sú v tomto procese dôležitou oporou. Významné miesto zastáva i rodina, ktorá má na rozhodovanie mladých ľudí o kariére zásadný vplyv. Na kurze sa pozrieme na to, ako budovať pozitívne vzťahy s rodičmi žiakov a študentov a ako využiť ich bohaté skúsenosti v prospech (nielen) kariérového poradenstva na školách.

Lektorka predstaví techniky podporujúce vzájomné porozumenie a aktivity konceptu Nenásilnej komunikácie podľa metódy M.B. Rosenberga. Viac informácií o kurze nájdete na stránke EKS.

Centrum Euroguidance zabezpečuje program a malé občerstvenie.

Registrácia je otvorená do 22. mája. Počet miest je limitovaný.

O lektorke

Helena Košťálová, Evropská kontaktní skupina

Vzdelávaniu se venuje viac ako 15 rokov, jej hlavný odbor je osobnostný rozvoj a kariérové poradenstvo. Pôvodne vyštudovala sociálny management a marketing, neskôr absolvovala celý rad aktivít ďalšieho vzdelávania. Za najzásadnejšie považuje dištančné štúdium na Stockholmskej univerzite, absolvovanie programu Kariérové poradenství – teorie a praxe, kurz švajčiarskej metódy mapovania kompetencií CH-Q, kurz E-kariéra+, Zážitkové kariérové poradenstvo podľa Thomasa Dienera, dvojročný výcvik Arteterapie a artefiletiky, kurz improvizačného divadla a tréning hodnotiteľov assessment centra. Zásadne ju ovplyvnili aj štúdijné návštevy vo Veľkej Británii a Škandinávii.