Zmudri.sk

Zmudri v kariérovom smerovaní

Zmudri.sk je vzdelávacia platforma pre študentov, učiteľov a kariérových poradcov, ktorá prispieva k zlepšeniu informovanosti mladých ľudí o témach, s ktorými sa stretávajú počas a po skončení školy a na ktoré im častokrát škola nie je schopná odpovedať.

Vzdelávací obsah je s verejnosťou zdieľaný prostredníctvom krátkych, jasných a vtipných videokurzov, ktorých obsah a dramaturgiu pripravuje tím Zmudri.sk v spolupráci s odborníkmi na danú tému. Videokurzy pokrývajú širokú škálu tém, ako napríklad rozvoj kritického myslenia, finančnej gramotnosti či zvládanie stresu. Platforma takisto vydala niekoľko videokurzov týkajúcich sa kariérového poradenstva, ktoré majú za cieľ navigovať mladých ľudí vo svete profesijného života a pomôcť im nájsť si vhodnú prácu po absolvovaní štúdia.

K video kurzom vytvára Zmudri.sk metodické materiály pre pedagógov s popismi aktivít, ktoré môžu použiť počas vyučovacích hodín. Video kurzy sú na online platforme dostupné neobmedzene a bezplatne.

Viac informácií: www.zmudri.sk