Zmudri.sk: Zmudri v kariérovom smerovaní

Zmudri.sk je vzdelávacia platforma pre študentov, učiteľov a kariérových poradcov, ktorá prispieva k zlepšeniu informovanosti mladých ľudí o témach, s ktorými sa stretávajú počas a po skončení školy a na ktoré im častokrát škola nie je schopná odpovedať.

Platforma Zmudri.sk doteraz zverejnila viacero video kurzov, ktoré študentom pomáhajú v ich kariérnom smerovaní – výber budúcnosti a vysokej školy, prečo (ne)študovať v zahraničí, prihláška na vysokú školu, písanie CV, príprava na pracovný pohovor, na akých úradoch sa hlásiť po skončení strednej školy či ako a kde hľadať prácu.

K video kurzom vytvára Zmudri.sk metodické materiály a aktivity pre pedagógov. Video kurzy sú na online platforme dostupné neobmedzene a bezplatne.

Viac informácií: https://zmudri.sk/