Liga za ľudské práva a IKEA Bratislava

Skills for Employment - program rozvoja zručností pre utečencov

Liga za ľudské práva v spolupráci s IKEA Bratislava zrealizovali program  rozvoja zručností pre utečencov žijúcich na Slovensku – Skills for Employment. 

Účastníci programu absolvovali workshop zameraný na pracovno-právne minimum vedený právničkami Ligy za ľudské práva, pravidelne sa zúčastňovali individuálnych konzultácií na osvojenie zručností potrebných pri hľadaní si práce a absolvovali viac ako 100 hodín slovenského jazyka orientovaných prevažne na pracovnú terminológiu. Účastníci tiež absolvovali workshop zameraný na priebeh pracovného pohovoru a výberového konania s dôrazom na hodnoty a kultúru spoločnosti. 

Zamestnanci IKEA sa, naopak, zúčastnili interkultúrneho tréningu zameraného na diverzitu, inklúziu a komunikáciu s cudzincami. Tréning bol adresovaný top manažérom, team leadrom a “buddies“, s ktorými úspešní uchádzači začali neskôr úzko pracovať. Tréning bol organizovaný a vedený etnologičkou a trénerkou z oblasti medzikultúrnej komunikácie.

Program sa začal realizovať v januári 2021 a celkovo sa ho zúčastnilo 7 ľudí, 5 úspešne prešlo výberovým konaním a momentálne pracuje pre obchodný dom IKEA v Bratislave. Program Skills for Employment bude pokračovať aj v ďalších dvoch rokoch s cieľom pomôcť aspoň 19 utečencom na Slovensku.

Viac informácií: www.hrl.sk