Peter Csóri, Banskobystrický samosprávny kraj

Online burza stredných škôl BBSK

Počas historicky prvej burzy stredných škôl banskobystrického kraja bolo cieľom priblížiť na jednom mieste rodičom a žiakom, učiteľom, ale aj verejnosti možnosti štúdia na stredných školách v rámci Banskobystrického kraja. Burzu zrealizoval Peter Csóri pod hlavičkou Banskobystricého samosprávneho kraja

Počas 9 dní burzy bolo postupne predstavených viac ako 80 stredných škôl Banskobystrického kraja, ktoré sa predstavili jednak formou video prezentácií a ich predstavitelia boli zároveň prítomní priamo na burze, aby mohli odpovedať na otázky záujemcov o konkrétne študijné odbory. Súčasťou online burzy boli aj rôzne sprievodné webináre, workshopy, ochutnávky kariérového poradenstva a videá o kariérovom poradenstve a duálnom vzdelávaní.

Online burza stredných škôl BBSK pomohla žiakom základných škôl pri porovnaní podmienok a požiadaviek jednoltivých škôl a pri výbere tej správnej strednej školy. Burza takisto umožnila žiakom konfrontovať svoje zručnosti s požiadavkami na konkrétne odbory, skontaktovať sa so školami a dohodnúť si individuálnu návštevu.

Burza poskytla ucelený komplex informácií na jednom mieste, a bola teda užitočná aj pre pedagogických a odborných zamestnancov vrátane výchovných a kariérových poradcov, zákonných zástupcov a širokej verejnosti. Nahrávky z jednotlivých dní neboli k dispozícii len počas online vysielania, ale sú k dispozícii na YouTube kanáli idemnastrednu.sk, kde si ich záujemcovia môžu kedykoľvek pozrieť a vrátiť sa k nim vo svojom voľnom čase.

Viac informácií: https://idemnastrednu.sk/blog/online-burza-strednych-skol