Národná cena kariérového poradenstva 2021 - kto sú tohtoroční ocenení?

26. októbra boli v Bratislave vyhlásení víťazi 13. ročníka Národnej ceny kariérového poradenstva. Do súťaže bolo v roku 2021 zapojených 20 organizácií naprieč celým Slovenskom, od škôl cez neziskovky až po veľké a úspešné spoločnosti. Súťaž zorganizovalo Centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a partnermi, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Národnú cenu kariérového poradenstva 2021 získala spoločnosť Nexteria, ktorá dlhodobo realizuje rozvojové programy pre mladých ľudí a vedie ich k tomu, aby v rámci kariéry napĺňali nielen svoje individuálne ciele, ale aby pracovali aj v prospech spoločnosti.

Ocenený bol aj integračný program „Skills for Employment“, ktorý realizuje Liga za ľudské práva v spolupráci s IKEA Bratislava. Program umožňuje utečencom žijúcim na Slovensku získať prácu v obchodnom dome IKEA a začleniť sa do pracovného kolektívu.

Jedno z ocenení získala i spoločnosť Profesia, ktorá sa popri všetkých svojich aktivitách začala zameriavať aj na zvyšovanie šancí ľudí so zdravotným znevýhodnením uplatniť sa na trhu práce. Za týmto účelom vydala spoločnosť príručku pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením a aktívne pracuje s firmami na búraní stigmy okolo zamestnávania ľudí so znevýhodnením.

Tento ročník ale nebol iba o iniciatívach neziskových organizácií a súkromného sektora. Ocenenou bola napríklad aj Základná škola M. R. Štefánika v Budimíre, kde angažovaní učitelia zrealizovali aktivitu, v rámci ktorej majú žiaci možnosť stretnúť ľudí z rôznych profesíí, a rozšíriť si tak svoje kariérové obzory.

Poradca Milan Gergel z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene zase ukázal návod, ako sa môžu úrady práce aktívne zapojiť do kariérovej prípravy žiakov na školách. Za svoj komplexný program poradenstva pre výber povolania, zrealizovaný na regionálnych stredných školách, získal Národnú cenu kariérového poradenstva 2021.

Všetky súťažné príspevky potvrdili, že kariérové poradenstvo má v spoločnosti nezastupiteľnú úlohu. Dokáže pomôcť mladým ľuďom objaviť svoje talenty a naplno ich rozvíjať, nezamestnaným ľuďom pomáha získať stratenú sebadôveru a nájsť si novú prácu, ľuďom so znevýhodnením ponúka spôsoby ako hovoriť o svojom hendikepe a presvedčiť potenciálneho zamestnávateľa o svojej hodnote a utečencom možnosť nájsť si na Slovensku prácu a skutočný domov.

Dostupné a kvalitné služby kariérového poradenstva pomáhajú klientom objavovať kariérové príležitosti a nájsť si uplatnenie a zároveň prispievajú k budovaniu inkluzívnej a udržateľnej spoločnosti, v ktorej je kariéra viac ako len preteky za lepším platom či statusom.