K.A.B.A. Slovensko

C-Game: Hra s náplňou kariérového poradenstva v meste plnom povolaní

Združenie K.A.B.A. Slovensko spolu s ďalšími 5 partnermi zo 4 európskych krajín v rámci strategického Erasmus+ partnerstva vytvorilo inovatívnu online hru “Career in the game”. 

Cieľom hry je zábavnou formou priblížiť žiakom posledných ročníkov základných škôl, aké rôznorodé povolania sú potrebné pre fungovanie spokojného obyvateľstva v meste a popritom si uvedomiť svoju profesijnú orientáciu. Hra obsahuje karty pre viac ako 600 najbežnejších povolaní s detailným popisom ich pracovných činností, požadovaného vzdelania, základným zoznamom zručností a nástrojov potrebných pre výkon povolaní. Povolania sú podľa typu rozdelené do budov, ktoré sú rozmiestnené na mape. 

Zapojením prvkov gamifikácie má hráč za úlohu budovať mesto, obsadzovať voľné pracovné pozície prostredníctvom kvízových otázok z informácií uvedených v karte povolania a tým zvyšovať počet obyvateľov mesta a zároveň aj ich spokojnosť. 

Hra je v súčasnosti dostupná v slovenskom, českom, bulharskom, gréckom a anglickom jazyku.

Viac informácií: https://project.c-game.cz/sk/