Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Košice-Karpatská

Zážitkami k povolaniu (týždeň online aktivít)

Týždeň online aktivít „Zážitkami k povolaniu“ je séria webinárov, online workshopov, prednášok, zážitkových aktivít a diskusií určených pre rozličné cieľové skupiny. Súhrnným cieľom je v rámci jedného týždňa vytvoriť priestor pre reflektovanie rozličných potrieb žiakov, pedagógov, kariérových poradcov na školách, rodičov a vedenia škôl v Košickom kraji. 

Odborná skupina kariérového poradenstva CPPPaP košického kraja prepája jednotlivé pracoviská poskytujúce odbornú starostlivosť a metodickú podporu v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva spádovým školám a vytvára tak platformu pre koordinovanie spoločných aktivít na úrovni kraja. Týždeň online aktivít „Zážitkami k povolaniu“ týmto prepájaním umožňuje:

  1. Otvárať tému kariérového poradenstva a jej dôležitosť.
  2. Inšpirovať (žiakov k sebapoznaniu, k vlastnému rozvoju a aktívnemu prístupu k životu; učiteľov a kariérových poradcov na školách k odvahe skúšať inovatívne metódy práce so žiakmi; rodičov k aktívnemu záujmu o sprevádzanie vlastných detí; vedenie škôl ku koncepčnému uvažovaniu o kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v rámci celkovej vízie každej školy).
  3. Povzbudzovať sa navzájom zdieľaním skúseností k odvahe skúšať robiť veci zmysluplnejším spôsobom.

Pestrosť ponúkaných zážitkov je výsledkom spolupráce všetkých CPPPaP košického kraja a tiež hostí. Online forma a modularita podujatia umožňuje účastníkom vyberať si presne tie časti programu, ktoré ich oslovujú a pri vhodných aktivitách zdieľať svoje skúsenosti s účastníkmi z iných miest v rámci kraja. Hlavným prínosom pre účastníkov je prístupnosť aktivít, ktoré by inak nezažili, pretože sa realizujú v iných častiach kraja. 

Viac informácií: https://centrumke.sk/tyzden-online-aktivit/