Centrum poradenstva a prevencie Banská Štiavnica

ZRUČNOSTI BUDÚCNOSTI - interaktívny kariérový deň

Cieľom kariérového dňa bolo odprezentovať stredné školy v okrese Banská Štiavnica zážitkovým spôsobom. Podujatie bolo určené žiakom 7. až 9. ročníka základných škôl a bolo doplnený o prvky gamifikácie. Z jednotlivých stredných škôl si žiaci pripravili rôzne aktivity, ktorými odprezentovali svoj odbor a školu, pričom využili zážitkové aktivity, hry, kvízy či hlavolamy. Účastníci mali splniť úlohy na jednotlivých stanovištiach v rámci stanoveného časového limitu, čo im poskytlo možnosť spoznať a vyskúšať si zručnosti typické pre konkrétny odbor, a zároveň otestovať svoje zručnosti pre riadenie kariéry (tímová práca, organizačné schopnosti, kreativita, flexibilita, práca s časom a riešenie konfliktov). Jeden vstup trval približne 60 minút, a aby sa žiaci vystriedali pri všetkých stanovištiach, boli rovnomerne rozdelení do skupín.

Poobedný blok kariérového dňa bol doplnený o diskusiu pre rodičov na tému „Ako s dieťaťom zvládnuť voľbu povolania“. Pokryli v nej témy kariérového poradenstva: výber školy, ako sa o výbere školy a ďalšom smerovaní rozprávať s deťmi či dôležitosť rozvoja životných zručností ako nevyhnutná súčasť prípravy na svoju budúcnosť. Diskusia pomohla rodičom pozerať sa na voľbu povolania v kontexte dôležitosti zručností a záujmov svojich detí. Porozumieť tomu, že to čo vníma rodič ako najlepšiu voľbu pre svoje dieťa, často nemusí byť tou najlepšou voľbou pre dieťa. Pomohla im porozumieť svojim deťom, podporovať a rozvíjať ich silné stránky a zistiť, ako vhodne a správne podporiť dieťa pri výbere povolania.