Príspevky

All4Science – Letná škola mladých vedcov

„Letná škola mladých vedcov” je projekt zameraný na rozvoj vedeckého vzdelávania. Cieľom  tohto projektu je umožniť vybraným žiakom základných škôl z celého Slovenska nahliadnuť do tajov vedy. Účastníci letnej školy získajú …

BKS Úspech: Kvalita v kariérovom poradenstve

Projekt Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve má za cieľ zaviesť systém riadenia kvality do všetkých segmentov kariérového poradenstva. Na základe analýzy zavedených systémov riadenia kvality kariérového poradenstva v európskych …

Mesto Trstenná – Živá knižnica a Deň príležitostí

Živá knižnica ponúka študentom stredných škôl možnosť stretnúť sa s jednotlivými povolaniami netradičným spôsobom. Metóda Živých kníh vytvára priestor pre neformálny rozhovor medzi čitateľmi (študentmi) a knihami (predstaviteľmi jednotlivých profesií). Čitateľmi sa …

SZŠ Michalovce – Deň Strednej zdravotníckej školy

Deň Strednej zdravotníckej školy mal za cieľ spropagovať študijné odbory zdravotníckeho zamerania oslovením relevantných zamestnávateľov a potenciálnych študentov zdravotníckych odborov z radov žiakov základných škôl. Študenti Strednej zdravotníckej školy vykonali …

Zmudri.sk: Zmudri v kariérovom smerovaní

Zmudri.sk je vzdelávacia platforma pre študentov, učiteľov a kariérových poradcov, ktorá prispieva k zlepšeniu informovanosti mladých ľudí o témach, s ktorými sa stretávajú počas a po skončení školy a na …