Národná cena kariérového poradenstva začala ako malá iniciatíva Euroguidance centier na Slovensku a v Českej republike v roku 2009 s cieľom zozbierať a oceniť príklady dobrej poradenskej praxe. Dnes je jednou z kľúčových akcií slovenského Euroguidance centra a stala sa každoročným míľnikom vo vývoji poradenskej komunity na Slovensku.

Vďaka Národnej cene kariérového poradenstva máme každý rok príležitosť spoznať a oceniť inšpiratívne služby a aktivity v oblasti kariérového poradenstva a ľudí, ktorí za nimi stoja. Zmyslom iniciatívy nie je len samotné ocenenie. Národná cena kariérového poradenstva predstavuje predovšetkým možnosť pre poradcov, odborníkov a inštitúcie, ktorí neúnavne pracujú na skvalitnení a zlepšení dostupnosti služieb kariérového poradenstva, zviditeľniť seba a svoju prácu.

Slávnostné konferencie, ktoré sú spojené s vyhlasovaním víťazov a odovzdávaním cien, sú skvelou príležitosťou pre sieťovanie, nachádzanie „spriaznených duší“ a tiež pre hľadanie inšpirácie a nových nápadov pre vlastnú prax. Všetky prihlásené príspevky dostávajú priestor v rámci veľtrhu a v zborníku zo súťaže, takže účastníci majú šancu prezentovať sa i širšiemu odbornému publiku.

Na konferenciách sa už tradične spájame s českým Euroguidance centrom a ocenenými z českej obdoby súťaže. Okrem Slovenska a Českej republiky sa Národná cena kariérového poradenstva pravidelne uskutočňuje aj v Srbsku, Maďarsku a Lotyšsku, v minulosti sa ceny odovzdávali aj v Litve a Bulharsku, čím cena získava európsky rozmer. Medzi partnerov súťaže patria každoročne Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Slávnostné odovzdávanie cien prebieha za účasti predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak sa chcete stať súčasťou príbehu rozvíjania kariérového poradenstva na Slovensku a pridať svoj príspevok do mozaiky príkladov dobrej praxe, neváhajte a prihláste sa.