V októbri budú odovzdané ocenenia v oblasti kariérového poradenstva

Na Slovensku sa každoročne koná súťaž Národná cena kariérového poradenstva, v rámci ktorej sú oceňované tie najinšpiratívnejšie počiny v oblasti kariérového poradenstva. Súťaž organizuje slovenské Centrum Euroguidance spoločne s partnermi – Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. 

Do 14. ročníka súťaže sa zapojilo 24 organizácií naprieč celým Slovenskom. Prihlásené príspevky aj v tomto roku potvrdili, aké rôzne podoby môže mať kariérové poradenstvo – od kariérovej výchovy pre žiakov cez virtuálne veľtrhy vdelávania až po online nástroje a výcviky pre samotných poradcov a poradkyne. Viac o prihlásených aktivitách sa dočítate v Anotáciách príspevkov.

Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnej konferencii, ktorá sa usktutoční 11. októbra 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Registrácia na podujatie je otvorená do 30. septembra

Program konferencie

09:00

09:30

Registrácia

09:30

09:45

Otvorenie konferencie

09:45

10:45

Veľtrh príspevkov

10:45

11:00

Coffee break

11:00

12:00

Odovzdanie ocenení

12:00

13:00

Prezentácie ocenených príspevkov

13:00

14:00

Obed

14:00

15:00

Káva a networking