Národná cena kariérového poradenstva 2019


Centrum Euroguidance spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vyhlasujú 11. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva na Slovensku. Partnermi súťaže sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.Prečo sa do súťaže prihlásiť?

 • možnosť zviditeľniť seba a svoju prácu pred širšou poradenskou komunitou
 • nadviazanie nových partnerstiev a výmena skúseností
 • získanie spätnej väzby od odbornej poroty zloženej z rešpektovaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva
 • všetky zapojené organizácie a jednotlivci budú mať možnosť predstaviť svoj príspevok počas konferencie a v česko-slovenskom zborníku zo súťaže
 • všetky prihlásené príspevky budú uverejnené na stránke súťaže a propagované cez sociálne siete


Kto sa môže do súťaže prihlásiť?

Jednotlivci a organizácie pôsobiace v oblasti rozvoja zručností a kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých:

 • materské, základné, stredné, vysoké školy
 • centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • špeciálne výchovné zariadenia
 • inštitúcie ďalšieho a celoživotného vzdelávania
 • úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • personálne, poradenské a vzdelávacie agentúry
 • mimovládne a neziskové organizácie
 • podniky a firmy
 • jednotlivci (poradcovia v štátnych i neštátnych organizáciách, súkromní poradcovia, terénni a sociálni pracovníci, atď.)


Čo je možné do súťaže prihlásiť?

 • služby kariérového poradenstva a kariérovej výchovy pre mládež a dospelých*
 • jednorazové aktivity (napr. tréning/výcvik, Deň kariéry, Deň otvorených dverí, atď.)
 • publikácie, záverečné práce a výsledky výskumov
 • poradenské nástroje a metódy
 • národné a medzinárodné projekty** v oblasti kariérového poradenstva, kariérového vzdelávania a rozvoja zručností

*Služby/aktivity prihlásené do predchádzajúcich ročníkov môžu znovu súťažiť len v prípade, že boli zásadnejšie inovované.
**Geograficky musí byť súťažný príspevok viazaný na Slovenskú republiku, avšak môže byť realizovaný aj v spolupráci s inými krajinami (partnermi).

Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 13. máj 2019
Deadline pre odoslanie súťažných príspevkov: 15. júl 2019
Hodnotenie príspevkov: júl-august 2019
Záverečná konferencia: 24. október 2019

Ako sa prihlásiť?

Vyplnením a poslaním prihlášky elektronicky na adresu euroguidance@saaic.sk najneskôr do 30. júna 2019.
>> Formulár prihlášky na stiahnutie <<.