Týždeň kariéry s Euroguidance

„Vďaka za hravú a zároveň užitočnú aktivitu s odborným vedením.“ „Spojenie dieťa rodič je fajn, celkovo prepojenie sveta dospelých a mladých.“ „Pohľad druhých je super.“ „Bolo to zaujímavé a dozvedeli sme sa o správaní v zahraničí.“ „Myslím, že tento workshop mi pomohol rozvíjať sa.“

Centrum Euroguidance bolo aj tento rok nielen organizátorom Týždňa kariéry, ale tiež aktívne zapojenou organizáciou propagujúcou služby celoživotného poradenstva širokej verejnosti. Mohli ste nás stretnúť v obchodnom centre, v kaviarni i na škole. Nezabudli sme ani na odbornú verejnosť a pre výchovných poradcov sme zorganizovali praktický workshop o výbere strednej školy.

Keďže témou tohtoročného Týždňa kariéry bola Rodina a kariéra, rozhodli sme sa otestovať aj pre nás nové formáty a spôsoby práce.

Neformálne poradenstvo s rodičmi v kaviarni

V pondelok 12.11. sme spolu s kolegyňou Lenkou Martinkovičovou preniesli kariérové poradenstvo do obľúbenej kaviarne ústretovej voči deťom a rodičom. Akciu sme nazvali Rodinné stretnutie s kariérovým poradenstvom a hlavnou ideou bolo ponúknuť naše služby naraz deťom či skôr mladým ľuďom, rozhodujúcim sa o svojom ďalšom štúdiu, a ich rodičom, ktorí taktiež v tomto období často prehodnocujú a bilancujú svoje kariéry. Počas interaktívneho workshopu sme sa zamerali na vysvetlenie konceptu zručností, spoločne sme pátrali po našich silných stránkach a bližšie sme sa pozreli na hodnoty, ktoré sú pre nás v kariére – tej aktuálnej, či tej plánovanej – dôležité. Na záver sme si spravili akúsi spoločnú burzu nápadov a tipov na povolania a zamestnania šitých na mieru jednotlivým účastníkom workshopu. Takáto podoba kariérového poradenstva, kde rodičia a deti spoločne, a zároveň sami za seba reflektujú svoju pozíciu vo svete práce, prináša viaceré cenné aspekty. Rodič prestáva byť tým, kto „pomáha“ dieťaťu pri výbere školy či riadi jeho rozhodnutie, ale sám sa stáva účastníkom kariérového poradenstva. Vyskúša si na chvíľu pozíciu svojho dieťaťa a môže ho to priviesť k nečakaným vhľadom a väčšiemu porozumeniu svojmu potomkovi – oceniť sám seba, objektívne sa zhodnotiť a otvoriť sa rôznym možnostiam nie je totiž vôbec jednoduché ani pre ľudí dlho aktívnych na trhu práce.

Účastníci ocenili možnosť hlbšie sa zamyslieť nad kariérovými témami a priateľskú a tvorivú atmosféru workshopu. Odnášali si podnety a ochotu pracovať ďalej na rozvoji svojej kariéry.

Poradenstvo pre študijný pobyt v zahraničí

Jednou z úloh centra Euroguidance je podporovať medzinárodnú mobilitu. Inak povedané, snažíme sa prostredníctvom rôznych aktivít predstaviť výhody a zmysel štúdia a dobrovoľníctva v zahraničí. Aj tento rok sme využili ponuku Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a ich študentom priniesli workshop prezentujúci pobyt v zahraničí trochu inak, ako býva zvykom. Okrem informácií o programe Erasmus+ sme so študentmi hovorili o zmenách na trhu práce a o tom, ako mnohé zručnosti a kompetencie atraktívne pre zamestnávateľov môžu získať práve v zahraničí. Nevyhýbali sme sa ani téme bariér a prekážok, ktoré mladých ľudí odrádzajú od vycestovania. Prostredníctvom spolupráce v menších skupinkách sme sa venovali témam ako interkultúrne kompetencie, stratégie na zvládanie stresu a náročných situácií a plánovanie cieľov pre mobilitu. Našou snahou je posunúť predstavu o zahraničnom pobyte ako o zaujímavom a príjemnom školskom výlete k chápaniu medzinárodnej mobility ako skúsenosti podporujúcej kariérové vyhliadky, vedúcej k osobnostnému rozvoju a vedomému rastu.

Výber strednej školy v mestečku povolaní

Kariérové poradenstvo a pomoc pri výbere strednej školy sme tiež sprostredkovali vyše štyridsiatim žiakom končiacim základnú školu. V Prvom detskom meste povolaní si prešli trojhodinovým programom, počas ktorého sa bližšie prizreli svojim záujmom, silným stránkam, charakteristikám a podobne. Výhodou tohto programu je jeho prepojenie na aktuálne otvárané odbory stredných škôl. Kariérové poradenstvo, i keď je to vážna vec, však môže prebiehať aj zábavnou a hravou formou, a tak sa ôsmaci a deviataci mohli „zahrať“ na jednotlivé povolania.

Workshop pre výchovných poradcov v nákupnom centre

Na workshope pre výchovných poradcov sme taktiež spolupracovali s Prvým detským mestom povolaní, ktoré nám poskytlo nielen príjemné priestory, ale i informácie o atraktívnej ponuke pre základné školy. Pani Kulifajová, autorka tohto projektu, predstavila programy pre nižšie ročníky základných škôl, ako i možnosti pre ôsmakov a deviatakov rozhodujúcich sa pre stredné školy. Dlhoročná kariérová poradkyňa Jindra Remiášová nám ukázala viaceré inovatívne spôsoby práce s mladými ľuďmi. Predstavila tiež stránku projektu KomposyT, ktorá je komplexným zdrojom informácií pre výchovných poradcov. Všetky postupy sme si skúšali sami na sebe, pretože je to nielen najlepší spôsob ako si ich zapamätať, ale tiež zažiť, ako a prečo fungujú. Pri výbere strednej školy nie sú dôležité len schopnosti a školské výkony žiakov, ale tiež ich hodnoty a motivácie, či preferencie voľnočasových činností, čomu sme sa bližšie prizreli prostredníctvom práce s kartami, či dotazníkovej metódy. Celý seminár sa niesol v uvoľnenej atmosfére, za čo vďačíme našej hostiteľke i srdečnej lektorke.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa našich akcií zúčastnili ako účastníci, a veľká vďaka patrí tiež všetkým, ktorí nám podujatia pomáhali zorganizovať a naplniť atraktívnym obsahom.