Inovatívne postupy pre výber strednej školy


Workshopom Vás budú sprevádzať:

  • Jindra Remiášová - skúsená kariérová poradkyňa, uvedie tvorivé postupy pre výber strednej školy, ktoré si môžete sami vyskúšať
  • Marcela Kulifajová - riaditeľka projektu Moje mesto – Prvé detské mesto povolaní na Slovensku, predstaví možnosti kariérového poradenstva priamo v expozícii
  • Maja Jaššová - Euroguidance centrum, porozpráva o možnostiach spolupráce v kariérovom poradenstve pre žiakov

Pozývame výchovných poradcov zo základných škôl z Bratislavy a širšieho okolia na zážitkový a informačný workshop na tému Inovatívne postupy pre výber strednej školy. Získate nástroje na podporu žiakov pri kariérovom rozhodovaní a tipy na aktivity uľahčujúce výber strednej školy.

Účasť na workshope je bezplatná.


Registrácia je otvorená do 10. novembra.