Konferencia Národna cena kariérového poradenstva


Centrum Euroguidance (SAAIC) Vás pozýva na konferenciu Národná cena kariérového poradenstva 2018, na ktorej budú odovzdané ocenenia tohtoročným víťazom. Súčasťou konferencie bude aj veľtrh, počas ktorého budú mať účastníci konferencii možnosť oboznámiť sa so všetkými súťažnými príspevkami a spoznať ľudí, ktorí za nimi stoja.

Tento rok oslavuje Národná cena kariérového poradenstva na Slovensku svoje 10. výročie. Konferencia bude teda príležitosťou ohliadnuť sa za desiatimi rokmi konania súťaže a vzdať poctu ľudom a organizáciám, ktorí, aj vďaka Národnej cene kariérového poradenstva, pomohli budovať poradenskú komunitu a rozvíjať služby kariérového poradenstva na Slovensku.

Oficiálna pozvánka na stiahnutie.


Program

9:00 – 9:30Registrácia
9:30 – 9:45 Otvorenie konferencie
9:45 – 10:0020 rokov slovenského Euroguidance centra
10:00 – 10:30 Národná cena kariérového poradenstva na Slovensku a v Európe
10:30 – 11:30 Veľtrh súťažných príspevkov
11:30 – 12:30 Odovzdanie ocenení
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 13:45 Európske inšpirácie pre poradcov
13:45 – 14:45 Predstavenie ocenených príspevkov

14:45 – 15:00 Vyhlásenie ceny publika
15:00 Ukončenie konferencie

Registrácia je otvorená do 13. septembra.

Účasť na konferencii je bezplatná.Partnermi súťaže sú Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.