Konferencia Národna cena kariérového poradenstva 2022


Na Slovensku sa každoročne koná súťaž Národná cena kariérového poradenstva, v rámci ktorej sú oceňované tie najinšpiratívnejšie počiny v oblasti kariérového poradenstva. Súťaž organizuje slovenské Centrum Euroguidance spoločne s partnermi – Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Do 14. ročníka súťaže sa zapojilo 24 organizácií naprieč celým Slovenskom. Prihlásené príspevky aj v tomto roku potvrdili, aké rôzne podoby môže mať kariérové poradenstvo – od kariérovej výchovy pre žiakov cez virtuálne veľtrhy vdelávania až po online nástroje a výcviky pre samotných poradcov a poradkyne. Viac o prihlásených aktivitách sa dočítate v Anotáciách príspevkov.

Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnej konferencii, ktorá sa usktutoční 11. októbra 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Program

9:00 – 9:30Registrácia
9:30 – 10:00 Otvorenie konferencie
10:00 – 11:00Veľtrh príspevkov
11:00 – 12:00 Odovzdanie ocenení
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:00 Prezentácie ocenených príspevkov
14:00 – 15:00 Káva a networking

Registrácia je otvorená do 30. septembra.

Účasť na konferencii je bezplatná.Partnermi súťaže sú Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.