Centrum Euroguidance spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vyhlasujú 13. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva na Slovensku. Partnermi súťaže sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prečo sa do súťaže prihlásiť?

Kto sa môže do súťaže prihlásiť?​

Jednotlivci a organizácie pôsobiace v oblasti rozvoja zručností a kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých:

Čo je možné do súťaže prihlásiť?

*Služby/aktivity prihlásené do predchádzajúcich ročníkov môžu znovu súťažiť len v prípade, že boli zásadnejšie inovované.
**Geograficky musí byť súťažný príspevok viazaný na Slovenskú republiku, avšak môže byť realizovaný aj v spolupráci s partnermi z iných krajín

Harmonogram súťaže

Vyhlásenie súťaže: 31. máj 2021
Deadline pre odoslanie súťažných príspevkov: 15. júl 2021
Hodnotenie príspevkov: august-september 2021
Záverečná konferencia: jeseň 2021

Ako sa prihlásiť?

Vyplnením a poslaním prihlášky vrátane príloh na emailovú adresu euroguidance@saaic.sk najneskôr do 15. júla 2021.